Slang Headset Headset fri från elektromagnetiska fält
 
SlangHeadset - Ger fria händer
- God ljudkvalitet i båda
   riktningarna
- Anslutes till en slangtelefon eller
   annan telefon via en anpassningsbox
- Justerbar
Beskrivning
Headsetet innehåller inga elektriska komponenter, därmed är den fri från elektromagnetiska fält. Ljudet överförs akustiskt via två slangar mellan headsetet och en box. Boxen anslutes till telefonapparatens luruttag.
 
För bästa ljudkvalite:
- Placera mikrofonen framför munnen.
- Skrapa inte med slangarna.
- Höj volymen på din telefonapparat.
 
Inkoppling:
Koppla bort slangarna från luren.
Anslut dessa slangar till headsetet.
Se till att slangarna kopplas rätt.
Hörs telefonens kopplingston, är
slangarna rätt anslutna.
 
Handhavande
När telefonen ringer:
1. Placera headsetet på huvudet.
2. Lyft av den oanslutna luren från
    telefonen.
 
När du skall ringa:
1. Placera headsetet på huvudet.
2. Lyft av den oanslutna luren från
    telefonen.
3. Slå telefonnumret.

KM HÖGFELDT
Solberga Ängsväg 19
125 44 Älvsjö
  Elsanerade & Strålningsfria
teleprodukter sedan 1993
Telefon: 08-993460
e-mail: info@hogfeldt.com
www.hogfeldt.com
 
Gå till hemmsidan
Printa detta dokument

 - Bild 1
 - Bild 2
 - Bild 3