Luftslangslur Lur fri från elektromagnetiska fält
 
Luftslangslur Kan anslutas till din valiga telefon - Lur fri från elektromagnetiska fält
- God ljudkvalitet i båda riktningarna
- Anslutes till telefonapparatens luruttag
- Lur med slangar, Anpassningsbox &   jordanslutning
Beskrivning
Luren innehåller inga elektriska komponenter, därmed är den fri från elektromagnetiska fält. Ljudet överförs akustiskt via två slangar mellan luren och en anpassningsbox. Boxen innehåller specialanpassade komponenter för bästa ljudåtergivning, den är invändigt avskärmad med äkta metall och anslutes med skärmad kabel till telefonapparatens lur-uttag
 
För bästa ljudkvalite:
- Placera mikrofonen framför munnen.
- Skrapa inte med slangarna.
- Höj volymen på din telefonapparat.
 
Inkoppling:
Anslut boxen till telefonapparatens luruttag Anslut Jordkabeln till jord för optimal avskärmning av boxen.
Lägg luren på klykan på telefonapparaten. Om luren inte passar på klykan använd din orginallur för klykfunktion
 
Handhavande
Luren som levereras är en responslur som passar till en Telia Respons telefon. Luren kan kopplas till andra telefonapparater, men då är det osäkert om den passar på telefonapparatens klyka. Då kan er orginallur användas som klykfunktion. Vi kan även utföra kundanpassade lösningar, där vi bygger om er telefonlur till en slanglur
KM HÖGFELDT
Solberga Ängsväg 19
125 44 Älvsjö
  Elsanerade & Strålningsfria
teleprodukter sedan 1993
Telefon: 08-993460
e-mail: info@hogfeldt.com
www.hogfeldt.com
 
Gå till hemmsidan
Printa detta dokument


 -Bild1
 -Bild2